Ansvarsfraskrivelse

Home » Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse: Studenterkonsultationer

Følgende ansvarsfraskrivelse gælder for enhver konsultation eller rådgivning til studerende:

Generel information: De oplysninger, der gives under elevkonsultationer, er kun beregnet til generel vejledning og informationsformål. Det bør ikke betragtes som en erstatning for professionel rådgivning eller specifikke anbefalinger skræddersyet til individuelle omstændigheder. De givne råd er baseret på generel viden og tager ikke hensyn til personlige, akademiske eller professionelle situationer.

Ingen akademisk påtegning: De tilvejebragte konsultationer repræsenterer ikke en påtegning eller garanti for akademisk succes eller præstationer. Mens der gøres en indsats for at sikre nøjagtige og ajourførte oplysninger, kan uddannelsespolitikker, krav og retningslinjer variere på tværs af institutioner og regioner. Studerende opfordres til uafhængigt at verificere enhver information, der er givet under konsultationer med deres uddannelsesinstitution eller akademiske rådgiver.

Individuelt ansvar: Studerende er ansvarlige for at træffe deres egne beslutninger baseret på information og rådgivning modtaget under konsultationer. De endelige beslutninger vedrørende faglige valg, kurser, hovedfag og karriereveje ligger hos den enkelte studerende. Det er vigtigt for eleverne at overveje deres egne unikke omstændigheder, præferencer og mål, når de træffer beslutninger relateret til deres uddannelse.

Begrænset ansvar: Enhver tillid til de oplysninger, der gives under elevkonsultationer, er på den studerendes eget ansvar. Udbyderen af konsultationerne, herunder AI-drevne assistenter, platforme eller enkeltpersoner, kan ikke holdes ansvarlig for tab, skade eller besvær, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge den leverede information eller rådgivning.

Fortrolighed: Fortroligheden af studerendes konsultationer vil blive respekteret i det omfang det er tilladt ved lov og i overensstemmelse med relevante privatlivspolitikker. Det er dog vigtigt for eleverne at udvise forsigtighed og undlade at dele følsomme personoplysninger under konsultationer. Udbyderen af konsultationerne kan ikke garantere sikkerheden af oplysninger, der transmitteres via online-kanaler.

Ingen erstatning for professionelle tjenester: Studerendes konsultationer bør ikke erstatte professionelle tjenester, såsom akademiske rådgivere, rådgivere eller andre eksperter på relevante områder. Studerende opfordres til at søge yderligere vejledning fra relevante fagfolk vedrørende deres specifikke akademiske, karrieremæssige eller personlige bekymringer.

Ved at deltage i elevkonsultationer anerkender eleverne, at de har læst og forstået denne ansvarsfraskrivelse og accepterer at friholde udbyderen af konsultationerne, herunder alle AI-drevne assistenter, platforme eller enkeltpersoner, fra ethvert krav, tab, skader eller ansvar, som kan opstå ved brugen af de oplysninger eller råd, der gives under konsultationer.