Kan du få hjælp?

Home » Kan du få hjælp?

Vi tilbyder støtte og vejledning til studerende, der er indskrevet på lange videregående uddannelser og university colleges/professionshøjskoler. Dette omfatter SU-berettigede videregående uddannelser med en normeret studietid på mindst tre år. Hvis du er i gang med en bachelor-, kandidat- eller professionsbacheloruddannelse, kan du sandsynligvis få hjælp hos os i Studenterrådgivningen. Vær dog opmærksom på, at vi normalt ikke yder støtte til studerende på erhvervsakademiuddannelser, medmindre du fortsætter dine studier på overbygnings-/professionsbachelorniveau. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din uddannelse hører ind under denne kategori.

Desværre har Studenterrådgivningen ikke beføjelse til at hjælpe ph.d.-studerende, studerende på åbne uddannelser, studerende på ungdomsuddannelser eller studerende på enkelte diplomuddannelser. Som udgangspunkt yder vi heller ikke støtte til studerende på erhvervsakademiuddannelser, medmindre de er i gang med en overbygnings-/professionsbacheloruddannelse.